www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հովհաննես Թումանյան

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (293 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ա. Մարտիրոսյան, ռեժ. Ա. Իսահակյան, օպեր. Հ. Դերվիշյան:

Ուսումնական ֆիլմ մեծ բանաստեղծի կյանքի եւ գործունեության մասին: