www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հովհաննես Թումանյան

1969թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, 56 րոպե (1560 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Հախվերդյան, ռեժ. Վ. Զաքարյան, օպեր. Լ. Պողոսյան:

Ֆիլմը նկարահանվել է բանաստեղծի 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ: