www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հովհաննես Թումանյան

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 37 րոպե (1038 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Վ. Դավթյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Գ. Սանամյան, Հ. Եսայան, Գ. Եղիազարյան, Ն. Սիմոնյան, հնչ. օպեր. Մ. Սամվելյան:

Մեծ բանաստեղծի 100-ամյակի առիթով նկարահանված ֆիլմ: Հանդիսավոր նիստը, տուն-թանգարանի բացումը, գրողի հայրենիքում կայացած միջոցառումները: