www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայկական գրատպության պատմությունը

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (270 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Հ. Ղուկասյան, Ռ. Առաքելյան, ռեժ. Ջ. Ժամհարյան, օպեր. Գ. Ասլանյան:

Ֆիլմը նվիրված է հայկական գրատպության արվեստին` Հակոբ Մեղապարտից մինչեւ մեր օրերը: