www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայկական հողի գույնը

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 16 րոպե (434 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Բ. Սահակով, ռեժ./օպեր. Մ. Վարդանով:

Կինոէսսե Հայաստանի բնության գեղեցկության մասին: