www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

10 օր բարեկամների մոտ

1966թ., Եր.ՀՍ «Երեւան» կ/մ, կ/մ, 18 րոպե (500 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Մ. Մարինոսյան, ռեժ. Ռ. Սարգսյան, օպեր. Լ. Պողոսյան: