www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Գալստյան, Ստեփան

Ծնվել է` 26.12.1951 Երեւանում: 1970թ. աշխատանքի է անցել “Հայֆիլմ” կինոստուդիայում որպես բանվոր: 1972-ին որակավորում է անցել Մոսկվայում`”Սոյուզմուլտֆիլմ” ստուդիայում: 1977-ից պատում է որպես մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերի նկարիչ եւ ռեժիսոր:

Ֆիլմոգրաֆիա
1978 - Չէ՞ որ մենք ընկերներ ենք, ռեժ. (Յ. Մուրադյանի հետ)
1980 - Ձախորդ Փանոսը, ռեժ.
1982 - Բնության պսակը, ռեժ.
1983 - Տվել են`կառուցել ենք, նկ.
1983 - Սա մեզ համար չի, ռեժ., նկ.
1984 - Ոսկե պայտը, ռեժ.
1985 - Ո՞վ է ներկել կարմիր ծովը, ռեժ.
1986 - Մենավոր խնձորենին, ռեժ.
1987 - Կաշառք, ռեժ.
1988 - Կանթեղ, տն.
1990 - Միջանցք, սցեն., ռեժ.
1990 - ԲՇՄՂ, ռեժ.
1993 - Այլընտրանք, սցեն., ռեժ., նկ.
2001 - Բանական կյանքի նշաններ, նկ.
2003 - Կոշկակարի որդին, նկ.
2004 - Անանաս-բանանաս, նկ.
2004 - Պանդոկ, նկ.
2005 -  Քմահաճույք, նկ.
2005 - 2007 - Ճանապարհ դեպի տուն, նկ.
2008 - Պետական խորհրդանշաններ, նկ.
2008 - Վիշապագորգ, նկ.