www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Անցած լինի

2005թ., «Հայֆիլմ», 5 րոպե, գուն.:
Սց. հեղ. Մ. Լեսկովա, Ն. Մուրադյան, ռեժ./նկ./անիմ. Ն. Մուրադյան, կոմպոզ. Վ. Արծրունի, ֆիլմի վրա աշխ. են Յու. Մուրադյանը, Զ. Թանգյանը, Հ. Մուրադյանը, Ա. Մուրադյանը, Ս. Հովհաննիսյանը, Ս. Մուրադյանը, Հ. Հարությունյանը, խմբ. Մ. Ստամբոլցյան, տն. Հ. Ներսիսյան:
Տեքստը կարդում է Ս. Դանիելյանը:

Կյանքում ամեն ինչ անցողիկ է. թե´ անցյալը, թե´ ներկան և թե´ ապագան: