www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ճանապարհ

2004թ., «Հայֆիլմ», Կոմիտասի «Ճանապարհ» երգի մոտիվներով, 5 րոպե, գուն.:
Սց. հեղ/ռեժ./բեմ. նկ.Ն. Մուրադյան, ռեժ. Յու. Մուրադյան, կոմպոզ.Վ. Արծրունի, հնչ. օպեր. Վ. Բակունց, անիմ. Գ. Մաշուրյան, Ն. Հովհաննիսյան, Ն. Միրզոյան, նկ. Ն. Գևորգյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Հարությունյան, Գ. Հովհաննիսյան, Գ. Բաղդասարյան, Տ. Աթանյան, Գ. Մարտիրոսյան, ֆոների նկ. Զ. Թանգյան, ռեժ.աս. Թ. Ֆրանգուլյան, նկ.աս. Հ. Մուրադյան, խմբ.Մ. Ստամբոլցյան, տն. Հ. Ներսիսյան:

Անիմացիոն կոմպոզիցիա Կոմիտասի երգի մոտիվներով: