www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վիկտորիա

1997թ., Հայֆիլմ ( «Յանցֆիլմ», Ֆրանսիա ստուդիայի հետ համատեղ), 7 րոպե (194 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Սահակյանց, նկ. Ն. Սահակյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, տն. Հ. Ներսիսյան:

Օգնություն կանչելուց առաջ, արժե նախ մտածել, թե ումից ենք օգնություն խնդրում, եւ ձեռք մեկնողն ով է լինելու: