www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Այդ ոչինչը ես եմ

1994թ., «ՀարԳրի» ստուդիա, (ըստ Ավ. Իսահակյանի առակի), 3 րոպե (83 մ), գուն.:
Պրոդ. Հ. Գրիգորյան, սց. հեղ. Ն. Մուրադյան, ռեժ. Յու. Մուրադյան, Ն. Մուրադյան, նկ. Ն. Մուրադյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան:

Միշտ կա մի բան, որ ամենաբարձրից էլ վեր է: