www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հին ջրաղացի բարի ոգիները

1993թ., Հայֆիլմ, տիկնիկ., 10 րոպե (280 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Մարտիրոսյան, նկ. Ի. Պատրիկ, օպեր. Պ. Նազարյան, Վ. Տեր-Հակոբյան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, տն. Հ. Ներսիսյան:

Հեքիաթ բարի ոգիների ու երեխաների բարեկամության մասին: