www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայոց այբուբենը

1993թ., Հայֆիլմ, 10 րոպե (277 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./նկ. Հ. Փոշոտյան, օպեր. Ս. Մարտիրոսյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, տն. Հ. Ներսիսյան:

Էսսե հայոց տառերի մասին: