www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայոց գրեր

1992թ., Հայֆիլմ, 8 րոպե (230 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Հ. Բեյլերյան, Ն. Մուրադյան, ռեժ. Յու. Մուրադյան, նկ. Ն. Մուրադյան, Զ. Թանգյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ա. Օհանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, տն. Հ. Ներսիսյան:

Հայոց գրերի եւ դրանց ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոցի մասին: