www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Տան խաղաղ հովտում

1991թ., Հայֆիլմ, (ըստ Վ. Սարոյանի «Տան խաղաղ հովտում» պատմվածքի), 9 րոպե (236 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Վաթյան, ռեժ. Յու. Մուրադյան, նկ. Ն. Մուրադյան, Զ. Թանգյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, Պ. Նազարյան, կոմպոզ. Ա. Օհանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, տն. Հ. Ներսիսյան:

Ֆիլմը եզրափակում է Սարոյանի գործերի մոտիվներով նկարահանված եռապատումը, որի գաղափարը հետեւյալն է` հայրենիքից դուրս անհնար է լիարժեք կյանքով ապրել: