www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Պարտիա

1990թ., Հայֆիլմ, 10 րոպե (285 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Վ. Գասպարյան, ռեժ. Է. Ավագյան, նկ. Ս. Այվազյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, Ս. Մարտիրոսյան, կոմպոզ. Մ. Վարդազարյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, տն. Հ. Ներսիսյան:

Սեղանի խաղերի միջոցով ներկայացվում են պետությունների քաղաքական խաղերը: