www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Միջանցք

1990թ., Հայֆիլմ, 10 րոպե (282 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ս. Գալստյան, նկ. Հ. Խուդավերդյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, տն. Հ. Ներսիսյան:

Կոմունալ բնակարանի միջանցքը ներկայացված է որպես մեծ ու բազմազգ երկրի մոդել: