www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Նռնենիները

1987թ., Հայֆիլմ, (ըստ Վ. Սարոյանի պատմվածքի), 9 րոպե (235 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Վաթյան, ռեժ. Յու. Մուրադյան, նկ. Ն. Մուրադյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, Պ. Նազարյան, կոմպոզ. Ա. Օհանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

1915-ի կոտորածից փրկված հայերը Կալիֆոռնիայի փոքրիկ քաղաքում ուզում են իրենց կորսված հայրենիքը «վերագտնել»` նռնենիներ աճեցնելով: Ավա¯ղ, հայրենիքը մեկն է: