www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Եվ ամեն երեկո

1987թ., Հայֆիլմ, 10 րոպե (284 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ռ. Սաղաբալյան, ռեժ. Ա. Անդրանիկյան, նկ. Զ. Թանգյան, Ա. Պետրոսյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ս. Շաքարյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Ծույլ ծաղրածուն, մարդկանց իր խելքով ու տաղանդով զվարճացնելու փոխարեն, դիմում է աճպարարի նարնջագույն ծխի օգնությանը: Եվ երբ ծուխը անհետանում է, նա ստիպված տեղը զիջում է իսկապես տաղանդավոր ու աշխատասեր մեկին` իր կատվին: