www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հսկան, որը երազում էր ջութակ նվագել

1986թ., Հայֆիլմ, 9 րոպե (242 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Վաթյան, ռեժ. Է. Ավագյան, նկ. Գ. Գրիգորյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ա. Սմբատյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Խեղճ հսկան շատ է ուզում ջութակ նվագել, բայց ավաղ... ամեն մարդու շնորհքի բան չէ: