www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մուկիկի մահը

1986թ., Հայֆիլմ, տիկնիկ. (ըստ Հ. Թումանյանի համանուն ստեղծագործության), 9 րոպե (250 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Հ. Բեյլերյան, ռեժ. Հ. Կիրակոսյան, նկ. Գ. Բաբայան, օպեր. Պ. Նազարյան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, խմբ. Ա. Վաթյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Ցանկության դեպքում, նույնիսկ մուկիկի պես ոչնչությանը կարելի է լեգենդ դարձնել: