www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բարեկենդանը

1985թ., Հայֆիլմ, (ԿՀ պատվերով, ըստ Հ. Թումանյանի համանուն հեքիաթի), 7 րոպե (194 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./մոնտ. Ռ. Սահակյանց, նկ. Ռ. Սահակյանց, Հ. Փոշոտյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Ճարպիկ տղան հիմարացնում է շատ «խելոք» մարդ ու կնկան: