www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Փայտե աման

1984թ., Հայֆիլմ, (ըստ հայկական ժող. հեքիաթի), 5 րոպե (125 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ա. Սահակյան, նկ. Հ. Փոշոտյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Ծեր պապը պատահաբար ջարդում է թանկարժեք գավաթը: Նրա համար փայտե ամանեղեն են գնում: Թոռնիկը նման վերաբերմունք տեսնելով` սկսում է ճիշտ այդպիսի փայտե ամաններ սարքել իր ծնողների համար, որոնք օրերից մի օր նույնպես ծերանալու են: