www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ոսկե պայտը

1984թ., Հայֆիլմ, 8 րոպե (218 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Վաթյան, ռեժ. Ս. Գալստյան, նկ. Ն. Մուրադյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Ֆիլմի հերոսը սեփական ժլատության զոհն է դառնում: