www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Չոկո

1984թ., Հայֆիլմ, տիկնիկ., 19 րոպե (535 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Ղազարյան (Է. Պայազատյան (Պայազատ), ռեժ. Գ. Մարտիրոսյան, նկ. Ա. Բիկով, օպեր. Պ. Նազարյան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մուլտիպլիկատորներ` Հ. Կիրակոսյան, Ն. Հախինյան, ռեժ. աս. Ն. Մկրտչյան, Ն. Մալյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Ֆիլմը Չոկո շան եւ մանչուկի ընկերության մասին է: