www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ծեր ծաղրածուն

1983թ., «Երեւան» ՀՖՍ, տիկնիկ., 9 րոպե (256 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Գրիգորյան, ռեժ./օպեր. Օ. Բաղդասարյան, նկ. Ա. Վարդանյան, հնչ. օպեր. Թ. Աճեմյան, մոնտ. Ա. Պողոսյան, խմբ. Տ. Դաշտենց, տն. Մ. Մկրտչյան:

Ծեր ծաղրածուի վերջին օրը կրկեսի արենայում: