www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բնության պսակը

1982թ., Հայֆիլմ, 9 րոպե (240 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Վաթյան, ռեժ. Ս. Գալստյան, նկ. Ա. Պետրով, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Հ. Շահապունի:

Ֆիլմի հերոսը քաղաքից փախչում է դեպի բնություն, սակայն չի կարողանում վերափոխել իր ուրբանիզացված գիտակցությունը: