www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Իմաստունի երեք խորհուրդը

1980թ., Հայֆիլմ, տիկնիկ. (ըստ Հ. Թումանյանի «Անխելք մարդը» հեքիաթի), 10 րոպե (281 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Գ. Մարտիրոսյան, նկ. Է. Ավագյան, օպեր. Մ. Խանամիրյան, կոմպոզ. Յու. Հարությունյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Հ. Շահապունի:

Երջանկությունը երկնքից չի ընկնում, այն պետք է փնտրել ու գտնել: