www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ձախորդ Փանոսը

1980թ., Հայֆիլմ, (ըստ Հ. Թումանյանի համանուն հեքիաթի), 8 րոպե (221 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ռ. Սահակյանց, Լ. Սահակյանց, ռեժ. Ս. Գալստյան, նկ. Ա. Բայանդուր, Է. Ավագյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Ս. Վաթինյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Վ. Մեսրոպյան:

Խեղճ Փանոսը այնքան անհաջողակ է, որ «ձախորդ» մականունն է ստացել: Եվ ինչ ձեռնարկում է, միայն փորձանք է բերում իր գլխին: