www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կախարդական ծիածան

1979թ., Հայֆիլմ, 10 րոպե (273 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ս. Կոսյան, ռեժ. Է. Ավագյան, նկ. Է. Ավագյան, Ա. Բայանդուր, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ռ. Ալթունյան, հնչ. օպեր. Վ. Չափարյան, մոնտ. Ս. Վաթինյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Երկու փոքրիկ բարեկամներ գնում են դեպի ծիածանը, չէ՞ որ, ըստ ավանդության, ով կարողանում է ծիածանի տակով անցնել, նրա ամենանվիրական ցանկություններն իրականանում են: