www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կիկոս

1979թ., Հայֆիլմ, (ըստ Հ. Թումանյանի «Կիկոսի մահը» հեքիաթի), 9 րոպե (250 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ռ. Սահակյանց, Լ. Սահակյանց, ռեժ./նկ. Ռ. Սահակյանց, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Յու. Հարությունյան, հնչ. օպեր. Վ. Չափարյան, մոնտ. Ս. Վաթինյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Դժվար է ասել` ինչն է իրականը` մեր մտքի ու երեւակայության ստեղծա՞ծը, թե՞ աչքներիս առաջ կատարվածը: