www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Որսորդները

1977թ., Հայֆիլմ, (Խ. Աբովյանի հեքիաթների մոտիվներով), 10 րոպե (277 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ժ. Թյուրաբյան, ռեժ./նկ. Ռ. Սահակյանց, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Դ. Ազարյան, հնչ. օպեր. Վ. Չափարյան, երգիչներ` Լ. Դոլինա, Ա. Աբրահամյան, Ս. Սեյրանյան, Լ. Սեւան, Ն. Սարգսյան, տն. Ս. Պետրոսյան: