www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Որպեսզի դա չպատահի

1977թ., Հայֆիլմ, 9 րոպե (240 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Գ. Կեւորկով, Է. Վիրապյան, ռեժ./նկ. Վ. Պոդպոմոգով, օպեր. Ս. Մարտիրոսյան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Որսագողության` բնությանը հասցրած ծանր վնասների մասին է ֆիլմը: