www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Անբան աղվեսը

1976թ., Հայֆիլմ, 8 րոպե (222 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Վ. Տալյան, ռեժ. Ռ. Սահակյանց, նկ. Հ. Դիլաքյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, տն. Ս. Մարտիրոսյան:

Ըստ «Ռիմուս քեռու հեքիաթների»: Մի գեղեցիկ օր աղվեսը, հայտնաբերելով քանդակելու իր շնորհքը, դադարում է հետապնդել ճագարին: