www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Գտնված երազը

1976թ., Հայֆիլմ, 9 րոպե (260 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Մ. Դիլաքյան, ռեժ./նկ. Հ. Դիլաքյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, երգերի եւ երաժշտ. հեղ. Ռ. Հախվերդյան, Ս. Գյուլխասյան, Ա. Սաթյան, հնչ. օպեր. Ա. Դրոժենկո, երգիչներ` Ռ. Հախվերդյան, Ջ. Վանյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Փոքրիկ աղջիկը գնում է գտնելու իր պապիկի կորած քունը: Նա հայտնվում է նկարների կախարդական աշխարհում, ծանոթանում հեքիաթային արարածների հետ: Երբ վերադառնում է, պապն արդեն քնած է լինում: