www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սովորություն

1975թ., Հայֆիլմ, 1.5 րոպե (42 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ. Ռ. Պ. Բաբայան, նկ. Հ. Դիլաքյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, հնչ. օպեր. Ա. Դրոժենկո:

Սյուժե «Ֆիտիլ» (Մոսկվա) երգիծական կինոպարբերականի համար: