www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Անհաղթը

1973թ., Հայֆիլմ, 8 րոպե (222 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Խ. Ավագյան, ռեժ. Ռ. Սահակյանց, նկ. Լ. Խաչատրյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ս. Շաքարյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Կ. Առաքելյան, տն. Ս. Մարտիրոսյան:

Հավատարմությունը` անգամ շան, պիտի անշահախնդիր լինի – սա է ֆիլմի թեման: