www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հեքիաթ ձնեմարդ Դարբուլկայի մասին

1973թ., Հայֆիլմ, 10 րոպե (267 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Սահակյանց, ռեժ./նկ. Ռ. Սահակյանց, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Կ. Առաքելյան, տն. Ս. Մարտիրոսյան:

Մեծ ցանկության դեպքում երազանքներն իրականանում են: