www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կախարդական գորգը

1948թ., Երեւանի կ/ս, 35 րոպե (947 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Լ. Ատամանով (տիտրերում` Ատամանյան), Գ. Գրեբներ, Ն. Կլադո, ռեժ. Լ. Ատամանով (տիտրերում` Ատամանյան), էսկիզները` Հ. Կոջոյանի, նկ. Մ. Կարապետյան, օպեր. Ռ. Ստեպանով, Ս. Սվետլիցկայա, մուլտ.նկ. Կ. Երանյան, Գ. Կոզլով, Բ. Տիտով, Մ. Կարապետյան, Վ. Պոդպոմոգով, Ֆ. Խիտրուկ, կոմպոզ. Գ. Եղիազարյան, հնչ. օպեր. Ի. Գրիգորյան, ռեժ. աս. Կ. Երանյան, երգերի տեքստը` Գ. Սարյանի, ֆոների նկ. Վ. Պոդպոմոգով, Ա. Երյոմենկո, Ն. Թաիրով, Յու. Ռյախովսկի, մոնտ. ասիստենտ Գ. Միլոսերդովա, տնօր. Շ. Տեր-Ոսկանյան:

Հեքիաթ-լեգենդ բարու եւ չարի հավերժական պայքարի մասին: Վիշապը կտրել է մարդկանց ջուրը, բայց թռչող գորգի օգնությամբ հնարավոր է լինում հաղթել նրան: