www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Բաբայան, Սուրեն

Ծնվելէ` 18.09.1950 Երեւանում:
1972-ին ավարտել է Երեւանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետը: 1974-75 թթ. հանդես է եկել որպես դերասան Երեւանի հեռուստաթատրոնում: 1980-ին ավարտել է Մոսկվայի ռեժիսորա-սցենարական բարձրագույն դասընթացները (Ն. Միխալկովի արվեստանոցը):

Ֆիլմոգրաֆիա
1978 - Չեզոք իրավիճակ, կ/մ, սցեն., ռեժ.
1980 - Արարման ութերորդ օրը, կ/մ, սցեն. (Ֆ. Գորենշտեյնի հետ), ռեժ.
1982 - Սիրամարգի ճիչը, ռեժ. (Մ. Դովլաթյանի հետ)
1986 - Ֆրուզե Դովլաթյան, վավ., սցեն., ռեժ. (Մ. Դովլաթյանի հետ)
1987 - Տասներեքերորդ առաքյալը, ռեժ.
1989 - Лицом к стене, սցեն. (Մ. Դովլաթյանի եւ Գ. Նիկոլաեւի հետ)
1990 - Արյուն, սցեն. (Գ. Նիկոլաեւի հետ), ռեժ.
1993 - P.S., կ/մ, սցեն., ռեժ.
1996 - Գյումրի-ռեվյու, վավ., սցեն., ռեժ.
2000 - Խենթ հրեշտակը, սցեն., (Ա. Հովսեփյանի հետ), ռեժ. եւ Ֆրեդի դերակատարումը
2004- Ժանո, սցեն.,ռեժ.
2009 - Մի նայիր հայելուն, սցեն., ռեժ.